tx és el dígraf del desitx
tx és traductora
tx escriu de nou
i diu
i calla
hi ha llibres que duen el seu nom
són seus
o escrits de nou per ella
a de srebrenica fou el primer
era teatre
era l'any 2002
es va estrenar a sitges
assassí ha estat el darrer
del 2006
també teatre
del dur

ara tx tradueix poesia
o la traeix