Un quadern. Conjunt de fulls de paper, impresos i/o en blanc, plegats i encaixats, generalment cosits, a mà o a màquina, que formen una mena de llibre prim.

Un quadern. Notacions ingènues de quadern escolar (‘Testament mural', Sant Vicent Andrés Estellés). A escola s'aprenen coses; vivint se n'aprenen unes altres; viatjant, més.

Notes de viatge. O de viatges, curts o llargs trajectes, que depassen o no allò que hem convingut a anomenar frontera: les úniques fronteres són les mentals (Walter Benjamin). Notacions primeres de poeta pàrvula. Esbossos de poemes, anotacions en clau poètica.

Fulls en blanc. Escriure el que encara no ha estat escrit, no les coses, sinó la manera de mirar les coses. Tot és i deixa de ser en funció de l'ull que parla, la boca que mica, l'orella que tocaa, la mà que sent, la pell que mira.

Escriptura. Escriure és dir callant. És parlar en silenci. Hom sap escriure, parlar i callar. Hi ha pàgines en blanc poden ser emplenades tant per qui es declari escriptor com per qui no.

Nomadisme. Sistema de vida de qui es desplaça periòdicament o constantment d'un lloc a un altre cercant.

Nomadar. Tots som, d'una manera o altra, nòmades. El verb que ens dóna raó de ser és nomadar, que vol dir ‘traslladar-se a peu, sobre rodes, sobre rails o volant d'un lloc a un altre moguts per l'amor'.

Moviment. L'amor és moviment. Sense moviment no hi ha vida. Ens desplacem moguts per l'amor a un cos, a una ànima, a una terra, a uns ideals.

Noms a dar. Hi ha coses a la vida, com l'amor, impossibles d'abastar i, per tant, de perdre. Tenim una idea aproximada de què volen dir els verbs posseir i desposseir, però no sabem com anomenar tots els sentiments que se'n deriven... Quin nom els podríem donar si desconeixem les variables que influeixen en el seu significat últim? Arreu cerquem noms a dar a les coses que s'esdevenen al voltant nostre.

De tu. De tus. De segona o segones persones. Invoquem sovint, de manera directa o indirecta, un tu, o uns quants tus. Som gràcies a l'existència de l'altre, que es manifesta en forma d'un cor-cos, o no.

En tant que l'amor és moviment, el subjecte o l'objecte de qui ens enamorem també és canviant. Nomadem, al llarg de la nostra existència, per diversos tus.

Nòmada de tu. Un quadern, poemes i anotacions fetes i per fer
Texts fets: Meritxell Cucurella-Jorba
Il·lustracions del llibret: Borja Ruiz de la Torre
Fotografia de la portada: Luigi A. Marzullo

Vic: Emboscall Editorial, 2003
Col·lecció “El taller de poesia” (vol. 73)
t'interessa?


La presentació d'aquest llibre-per-fer va ser una classe oberta impartida per l'agitador cultural Eduard Escoffet; tingué lloc el 20 de maig de 2003 a l'aula 203 de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona. Amb la participació de l'artista plàstic Miquel Garcia, i els poetes Francesc Bombí-Vilaseca i Gerard Altaió, entre altres.

El juliol del 2003 tingué lloc una segona presentació a la llibreria L'Odissea de Vilafranca del Penedès.